Valgmikuavaga kahepoolne välisuks Nõmmel. Enne tööde algust esines uksel mitmeid kahjustusi. Lukupesa ja vastuse ümbrus oli purunenud, uksetahvlitelt puudus kaks ehiskilpi ja kahjustada oli saanud ka mitu uksetahvli liistu. Lisaks vajasid korrastamist ukse käepidemed, hinged ja peitriivid. Restaureerimist vajas ka valgmiku aken. 

Uksele lisaks vajas korrastamist ka massiivne poolsammastega ukseleng. Sarnaselt eelnevale esines ka sellel sarnaseid kahjustusi. 

Restaureerimise käigus tuli eemaldada vana viimistlus, valmistada uued puitdetailid puuduvate asemele ja plommida purunenud kohad. Järgnevalt töödeldi šellakiga oksakohti vaigueralduse blokeerimiseks. Sellele järgnes kruntimine puidu kaitseks ning maalritööde ettevalmistuseks. Kitiga täideti väiksemad augud ja lõhed (nt naelaaugud). Ukse viimistlemiseks kasutati naturaalset linaseemneõli värvi.

Ukse käepidemed vajasid puhastamist, messing osa puhastati oksiidist, puitosa vanast värvist ja mustusest. Asendada tuli üks peitriividest. 

Valgmikuaknal tuli eemaldada värv, vana kitt ja klaasid. Järgnevalt tuli teha vajalikud puiduparandused sarnaselt ülal väljatoodule ning šellakiga lakkida klaaside valtsid, et vältida kiti kiiret vananemist. Peale kruntimist ja klaaside kittimist kaeti valgmiku raam sarnaselt uksele linaseemneõli värviga. 

Korrastada tuli ka ukseleng, mis sarnaselt eelnevatele etappidele hõlmas endas viimistluse eemaldamist, puiduparanduste tegemist ning uuesti viimistlemist.